تاريخ هاي مهم

تاريخ

رويداد

اول تيرماه1392

آغاز ثبت نام و ارسال مقاله

31 مرداد 1392

5 شهريور

1392

آخرين مهلت ارسال مقاله

تمديد مهلت ارسال مقاله

پانزدهم شهريور1392

اعلام نتيجه داوري مقالات

پايان شهريور 1392

آخرين مهلت ثبت نام

17و 18مهر 1392

برگزاري همايش


جستجو


   

موضوعات محوري همايش

موضوع اصلي همايش يازدهم، نقش حسابداري و حسابرسي در دهه پيشرفت و عدالت است. بنابراين مقالات مرتبط با موضوع اصلي و محوريت موارد زير در اولويت قرار خواهند گرفت:

الف) آموزش

ب) مطالعات نظري، انتقادي، بين رشته اي

ج) قانون گذاري و وضع استانداردها

 د) فناوري اطلاعات

هـ) ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

و) نيازهاي روز رشته و حرفه

                           آمـوزش                         

الف-1) ضرورت و راه‌كارهاي تحول در برنامه‌هاي درسي رشته حسابداري

الف-2)ضرورت ها و نيازهاي آموزشي مرتبط با رشته جديد حسابرسي

الف-3) دو دهه‌ تربيت دكتراي تخصصي؛

     ●ارزيابي كيفيت تحصيلات تكميلي حسابداري

●مشكلات اساسي تحصيلات تكميلي حسابداري

الف-4)‌ توفيق در آموزش حسابداري؛

●بررسي عوامل موثر بر كيفيت آموزش حسابداري و حسابرسي

●آموزش حسابداري و پيشرفت اقتصادي

●اعتباردهي (Accreditationشامل AACSBآمريکايي يا EQUISاروپايي) آموزش حسابداري در موسسات آموزش عالي

●تخصصي سازي آموزش حسابداري: امکانات، مزايا، معايب

●آموزش دانشگاهي و تنوع فرصت هاي شغلي

●نقش ارتباطات علمي دانشکده­ هاي حسابداري داخل با مراکز آموزش و تحقيقات معتبر خارجي به منظور روزآمدکردن آموزش و پژوهش حسابداري

●مطالعه تطبيقي آموزش حسابداري در ايران و کشورهاي پيشرو

●آينده آموزش حسابداري در ايران: فرصت­ها و تهديدها

●آموزش­ هاي حرفه­ اي حسابداري (مانند ACCA-CIMA-CFA) در دانشگاه ­ها: فرصت­ ها و چالش ­ها

●فرصت ها و چالش هاي برنامه پنجم براي آموزش، پژوهش و حرفه حسابداري

الف-5) ارزيابي كيفيت انتشارات آموزشي (كتب درسي) حسابداري و حسابرسي؛

●موانع و مشكلات توسعه و ارتقاي كيفي انتشارات آموزشي حسابداري .

●موانع و مشکلات ناشي از عدم وجود منابع آموزشي کافي در زمينه رشته جديد حسابرسي


     مطالعات نظري،‌ انتقادي، و بين رشته‌اي     

ب-1)‌ حسابداري، بانكداري، و ماليه‌ي اسلامي؛

●ماهيت، ضرورت، مباني،‌ موانع، آثار، مشكلات، . . .

ب-2)‌ تاريخ حسابداري؛

●چگونگي استقرار و عوامل موثر بر توسعه‌ي حسابداري دوبل در ايران

●چگونگي و گستره‌ي حسابداري ايران در دوره‌هاي مختلف (از ايران باستان تاكنون)

ب-3) ‌اخلاق حرفه‌اي؛

●ضرورت تبيين،‌ مباني اسلامي- ايراني، و آثار اخلاق حرفه‌اي

●موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه‌ي حسابداري و حسابرسي

ب-4) زبان‌شناسي حسابداري؛

●بدفهمي‌هاي ناشي از مشكلات زبان فارسي در آموزش، پژوهش، و حرفه

●ضرورت بازنگري در ترجمه متون حسابداري و حسابرسي توسط افراد متخصص در اين زمينه

ب-5) حسابداري و جامعه؛

●چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه‌ي فرهنگي جامعه

●چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ي حسابداري و حسابرسي

●مباني، چالش‌ها،‌ و راه‌كارهاي توسعه‌ي فرهنگ پاسخ‌گويي

ب-6) هنر و ادبيات در  حسابداري؛

●تاثير استفاده از هنر و ادب در عمق و گستره‌ي نفوذ گزارشات حسابداري و حسابرسي

●نقش ادبيات و هنر در حصول فهم كامل و درست حقايق نهفته در گزارشات مالي

ب-7)‌ حسابداري و روان‌شناسي؛

●عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي

●عوامل موثر بر رضايت‌مندي شغلي اعضاي خانواده‌ي حسابداري

نقش رضايت‌مندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان  

           قانون‌گذاري و وضع استانداردها           

پ-1)‌ استانداردهاي حسابداري ايران: چالش‌ها و راه‌كارها

پ-2) مشكلات ناشي از دوگانگي استانداردها و قوانين مالي، محاسباتي، مالياتي، ...

پ-3) موانع اجراي سيستم حسابداري تعهدي در دستگاه‌هاي دولتي
پ-4) ضرورت، مباني، و راهکارهاي بومي سازي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

پ-5) بازار سرمايه ايران و استاندارد هاي حسابداري

پ-6) امکان سنجي به کارگيري استانداردهاي هيأت بين المللي آموزش حسابداري در ايران

پ-7)  امکان سنجي به کارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي در ايران

                    فنــاوري اطلاعـات                     

ت-1) تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري

ت-2)‌ تحولات فناوري اطلاعات و حرفه‌ي حسابداري

ت-3) تحولات فناوري اطلاعات و حسابرسي

ت-4) تحولات فناوري اطلاعات و فرهنگ سرمايه‌گذاري

ت-5) تحولات فناوري اطلاعات و نرم‌افزارهاي آماده؛

●مشكلات تطبيق نرم‌افزارهاي حسابداري ايراني با واقعيت‌هاي حرفه

●مشکلات ناشي از عدم وجود برخي از داده هاي صورت هاي مالي در نرم افزارهاي حسابداري يا عدم تطبيق آن­ ها با صورت هاي مالي


        ارتباط دانشـگاه با‌ صنـعت و جـامعـه       

ث-1) بررسي تطبيقي وابستگي صنعت به پژوهش‌هاي حسابداري در ايران و ساير كشورهاي جهان

ث-2) چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه‌ي گذشته

ث-3) بررسي ساختار و كم و كيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت

ث-4) پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ي هدف‌مند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسي

ث-5) نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه

ث-6) نقش نهاد هاي مالي در توسعه اقتصاد کشور

ث-7) نقش حسابداري در بازار هاي پول ، سرمايه و بيمه

ث-8) افزايش ظرفيت دوره­ هاي مختلف آموزشي و چالش هاي آتي در بازار کار حسابداري

ث-9) توانمند سازي فارغ التحصيلان حسابداري براي بازار کار آتي

ث-10) جايگاه حسابداري در نقشه جامع علمي کشور و سند تحول علمي

ث-11) جايگاه سازماني حسابداران آموزش ديده ايراني در شرکت‌ها و مؤسسات ايراني و خارجي

ث-12) حسابداري خرد؛

●اهميت، چگونگي، آثار و مشكلات حسابداري خانواده و موسسات كوچك

ث-13) حسابداري مديريتي؛

●اهميت و نقش حسابداري مديريتي در افزايش كارايي سازمان

ث-14) حسابداري و حسابرسي مالياتي؛

●اهميت، چالش‌ها و راه‌كارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي

●چالش حسابرسي مالياتي : تشخيص و موانع

●نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي در ايران

ث-15) حسابداري و دانش عمومي جامعه؛

●نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم

●نقش رسانه‌ها در جذب نخبگان علمي به رشته‌ي حسابداري

●نقش دانش عمومي در توسعه‌ي دانش و حرفه‌ي حسابداري

ث-16) حسابداري و سلامت جامعه؛

●ضرورت و چگونگي تاثير حسابداري بر حفظ محيط زيست

●نقش حسابداري در تامين و ارتقاي سلامت رواني جامعه

●نقش حسابداري در ارتقاي بهداشت جامعه

ث-17) نقش حسابداري  و حسابرسي در ارتقاي سلامت نظام اداري؛

●نقش حسابداري در تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد

●نقش حسابرسي در تامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد

●ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملکرد

●تبيين و ارزيابي نقاط ضعف کنترل هاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري

●نقش و جايگاه کميته حسابرسي داخلي در سازمان­ ها

●ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک

             نيازهاي روز رشته و حرفه            

ج-1) چشم انداز دانشکده هاي حسابداري ايران در سال 1404

ج-2) پژوهش هاي تقاضا محور در رشته حسابداري

ج-3) وضعيت اساتيد حسابداري: هرم رتبه علمي، چالش هاي ارتقا و شرايط کاري

ج-4) کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و آزاد انديشي در رشته حسابداري

ج-5) گسترش پژوهش هاي حسابداري: فرصت ها و تهديد ها

ج-6) رتبه بندي دوره هاي آموزش عالي حسابداري در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

ج-7) آئين نامه ارتقا اعضاي هيأت علمي و تناسب آن با وضعيت اساتيد حسابداري

ج-8) توسعه مجلات علمي- پژوهشي در حسابداري: روش ها، امکانات، مشکلات

ج-9) ارزيابي نظام فعلي پذيرش و چاپ مقالات در مجلات علمي- پژوهشي حسابداري

ج-10) بررسي اثربخشي پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و رساله‌هاي دکتري در رشته حسابداري

ج-11) پذيرش دانشجويان خارجي در دانشکده هاي حسابداري


ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام


  تعداد بازدید کنندگان :398779
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.