تاريخ هاي مهم

تاريخ

رويداد

اول تيرماه1392

آغاز ثبت نام و ارسال مقاله

31 مرداد 1392

5 شهريور

1392

آخرين مهلت ارسال مقاله

تمديد مهلت ارسال مقاله

پانزدهم شهريور1392

اعلام نتيجه داوري مقالات

پايان شهريور 1392

آخرين مهلت ثبت نام

17و 18مهر 1392

برگزاري همايش


جستجو


   

رشته حسابداري

الف)- دوره کارشناسي:

رشته حسابداري دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با هدف تامين متخصصان مورد نياز کشور در امر برنامه ريزي و نظارت بر عمليات مالي و حسابداري موسسات دولتي و خصوصي تاسيس شده است. نياز گسترده کشور به منابع مالي، کارشناسان حسابداري و حسابرسي، اهميت کنترل دقيق و مضاعف تأمين اطلاعات مالي صحيح و به موقع و قابل اتکاء براي تصميم گيري ها و نيز طراحي و اجراي الگوهاي پيشرفته  حسابداري، از جمله دلايل تاسيس اين رشته  است. تعداد واحد درسي اين دوره 134 واحد است .

ب)- دوره کارشناسي ارشد:

با هدف ارتقاي سطح دانش مالي و حسابداري جامعه و تربيت پژوهشگران مالي و مدرسين مراکز آموش عالي در مقطع کارداني و کارشناسي و نيز تربيت نيروي انساني توانمند براي بر عهده گرفتن وظيفه مديريت مالي و مديران ارشد حسابداري و مشاوران مالي توانمند براي کمک به تصميم سازي هاي صحيح مالي و اقتصادي داير شده است. در طول دوره تحصيل سعي مي شود که در هر درس دانشجويان با نظريات و ديدگاه هاي مختلف و جديدترين تحقيقات مرتبط با آن درس در سطح بين المللي آشنا شوند. تعداد واحدهاي درسي اين دوره 28 واحد درسي و 4 واحد پايان نامه مي باشد.

مدير  گروه: دکتر محمد رضا عباس زاده

کارشناس گروه: آقاي شجاعي

اعضاي هيئت علمي گروه حسابداري:

جدول زير اسامي اعضاي هيئت علمي گروه و مراتب دانشگاهي آنها را نشان مي دهد.

نام و نام خانوادگي
مرتبه علمي
پست الكترونيك صفحه خانگي
دکتر مهدي مرادي
دانشيار

mhi_moradi@um.ac.ir

mhd_moradi.profcms.um.ac.ir
دکتر فرزانه نصير زاده
دانشيار

 fnasir10@yahoo.com

nasirzadeh.profcms.um.ac.ir

دکتر محمد حسين وديعي
دانشيار

 mhvadeei@um.ac.ir

mhvadeei.profcms.um.ac.ir
دکتر محمد علي باقرپور والاشاني
استاديار
bagherpour@um.ac.ir bagherpour.profcms.um.ac.ir
دکتر محمد جواد ساعي
استاديار

mj-saei@um.ac.ir

mj-saei.profcms.um.ac.ir

دکتر مهدي صالحي
استاديار

mehdi.salehi@um.ac.ir

mehdi.salehi.profcms.um.ac.ir

دکتر محمد رضا عباس زاده
استاديار

 abbas33@ferdowsi.ac.ir

abbas33.profcms.um.ac.ir

دکتر بهزاد کاردان
استاديار

 behzadkardan@yahoo.com

kardan.profcms.um.ac.ir

دکتر محمود لاري دشت بياض
استاديار

m.lari@ferdowsi.um.ac.ir

m.lari.profcms.um.ac.ir

سيد آقا ميري موسوي
مربي
aa-mosavi@um.ac.ir aa-mosavi.profcms.um.ac.ir
اعضاي هيئت علمي بازنشسته
دکتر ابوالفضل قديري مقدم
استاديار

aghadiri@ferdowsi.um.ac.ir

aghadiri.profcms.um.ac.ir

محمد جواد هروي مربيورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام


  تعداد بازدید کنندگان :398795
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.